J E U G D W E R K     D E N  H A A G    W E S T      

't Valkennest .... Bethel .... Bergkerk .... Maranathakerk            

Activiteiten
Gemist Nieuws
Jeugdraad
KidsTime
TeenTime
Zomerkamp
Kindernevendienst
Rondje Zondag
Start- of Slotactiv.
Jeugddiensten
Kerstfeesten
Jeugddienst Be-Ma
Jeugddienst Va-Ju
Marcuskerk
Catechese
Verleden tijd
Video's
Gebouwen
In de pers
Contact
Links
Inhoudsopgave
Recentste Foto's · Foto's 2003 - heden · Actie schoenmaatje · AnneFrankhuis · Afscheid Tineke · Theaterstuk De Ander

Jeugddiensten in Bergkerk en Maranathakerk

 

“Laat de kinderen tot mij komen”
Waar woont God? Hoe ziet God eruit? Waarom staat God oorlog toe? Zijn Bijbelverhalen echt gebeurt? Vind de dominee de preek soms ook moeilijk of saai?
Dat waren een paar van de vele vragen die de kinderen zondag 7 oktober in de Maranathakerk aan de gemeente vroegen. Een panel van gemeenteleden probeerde daar samen met de dominee een antwoord op te geven. Deze gezamenlijke dienst was geheel gericht op de aanwezige kinderen. Zij hadden in de voorafgaande kindernevendienst bijeenkomsten aangegeven hoe het er volgens hun zou moeten toegaan in een kerkdienst. Dus er hingen vlaggetjes, droeg dominee Axel een papieren ketting en werd er gelezen uit een kinderbijbel. Niet stijfjes zitten op harde banken, maar lekker op kussentjes op de grond en vooral geen moeilijke woorden. En natuurlijk bij binnenkomst in de kerk een snoepje. Als overweging werden de vragen van de kinderen door het panel zo goed als mogelijk beantwoord. De kinderen deden ook een oproep aan de gemeente: heb aandacht voor de wereld, wees goed voor het milieu en zuinig op de dieren. Tijdens het lied van kinderen voor kinderen ‘Red de bij’ begeleidden de kinderen dat met een muziekinstrument. De kinderen mochten dit keer collecteren en bij het Heilig Avondmaal hielpen de kinderen mee met het delen van het brood. Na afloop van de dienst kon iedereen nog genieten van nog meer snoepjes en heel veel zelfgebakken koekjes. Al met al een feestelijke dienst.

Bekijk hier enkele foto's.

 

 

Inspirerende dienst voor jong en oud

Veel warme harten
Van een dienst voor jong en oud weet je één ding zeker: het gaat er anders aan toe dan in een reguliere kerkdienst. Zondag 2 juli was het weer zover, dit keer in de Bergkerk. Na de hartelijke ontvangst door jongeren aan de voordeur werd gelijk een kopje koffie aangeboden. De koek en snoep stond klaar op tafeltjes in de kerkzaal.

De dienst voor jong en oud, waarvan de organisatie geheel in handen was van de jongeren van Rondje Zondag, stond in het teken van ‘de acht werken van barmhartigheid’ en had als thema ‘Warme harten’.  In een eerdere kerkdienst was een oproep aan de gemeenteleden gedaan om zich te melden als men zich op een of andere manier bezigheid met één of meer van deze werken. De lezing uit Mattheus 25 vers 35-40 was met zorg gekozen en verhaald over Jezus die zijn discipelen voorhoudt dit alles voor hem te doen. Tijdens de collecte kwam dit treffend terug in de tekst van een liedje van Rikkert Zuiderveld: ‘Wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan’.


Presentatie van werken van barmhartigheid aan elkaar
Middels een filmpje, een Powerpoint-presentatie en persoonlijk verhaal, presenteerden de jongeren en enkele gemeenteleden hun eigentijdse invulling van een werk van barmhartigheid. Mooi om te zien en te horen wat er aan goeds gedaan wordt en waar je eigenlijk nauwelijks weet van hebt. Als verwerking bespraken de gemeenteleden in groepjes hun eigen, moderne, invulling van de acht werken van barmhartigheid. Zo werden onder andere genoemd: activiteiten die bijdragen aan een beter milieu, het zorgen voor dieren en natuur, het erkennen van de schepper zelf, het verlenen van Oikocredit, zonnepanelen, muzikale omlijsting bij een uitvaart, herdenking van de doden, het anderen zelf leren eten te verbouwen, kleding hergebruiken, open hart naast open deur.
Ook over de collecte was nagedacht; passend bij de werken voor barmhartigheid werd gecollecteerd voor straatkinderen in Moldavië.
Tot slot blikte dominee Martine nog terug op de dienst. Een dienst waarin de eerst 6, 7 en 8 werken en later nog 7 geestelijke werken van barmhartigheid zich bleken te vermenigvuldigen. Zij noemde het ‘tegengif voor het virus van onverschilligheid’ en hield de gemeente voor om elke dag één van de totaal 15 werken te doen.
Voor je het weet is zo’n bijzondere dienst weer voorbij en ga je geïnspireerd huiswaarts.

Bekijk hier nog enkele foto's.


 

 

” Warme harten”
Op zondag 11 juni 2017 vertelde Jasmine over de plannen voor de dienst voor jong en oud op 2 juli in de Bergkerk, met als thema "Warme harten" over de acht werken van barmhartigheid. Hieronder haar verhaal:

Wij, van Rondje Zondag, hebben ons de afgelopen tijd bezig gehouden met de Zeven Werken van Barmhartigheid. En de 8ste van paus Franciscus: zorg voor de schepping. Veel van deze werken vonden wij te abstract, dus hebben we ze vertaald naar nu. Doordat ze actueel zijn, zijn ze makkelijker in praktijk te brengen. Daar zullen wij ons de komende weken dan ook mee bezighouden!

 

Wij weten dat er binnen onze kerken al veel warme harten zijn, die deze werken van Barmhartigheid  uitvoeren. Ook dagen we u uit om het deze maand net iets anders te doen. Misschien hebt u iets altijd al willen doen, of zou u het leuk vinden om mee te kijken met iemand die iets heel anders doet? Wij zijn daarom erg nieuwsgierig om te horen wat u doet!

 

Wij zouden graag een aantal van deze warme werken verzamelen en gebruiken in de dienst op 2 juli! Wilt u hier aan meewerken? Neem dan contact met Marieke Smits of Nelleke van Kooij. Graag zien we u bij de dienst van jong & oud op 2 juli in de Bergkerk. We zijn erg benieuwd naar uw bijdrage!

 

 

Symbolen in de kerk

In de kerkdienst voor jong en oud op zondag 2 oktober 2016 in de Maranathakerk, die door de jongeren van Rondje Zondag was vormgegeven, ging het over de betekenis van symbolen. Tijdens de voorbereiding kwam naar voren dat we in de kerk en in ons dagelijks leven veelvuldig geconfronteerd worden met allerlei symbolen. Maar weten we eigenlijk wat al die symbolen betekenen? En wat voor waarde mensen eraan hechten? Veel ouderen kennen de symbolen die op internet, facebook, whatsapp e.d. gebruikt worden niet en de meeste jongeren kennen de symbolen die sinds oudsher in de kerk en bijbel gebruikt worden niet. Tijd om daar dus aandacht aan te besteden.

Het thema van de dienst was "Symbolen toen en nu". Na het welkom door ds Axel Wicke werd geluisterd naar het lied van Gerard de Vries over het kaartspel; waarin een soldaat de tekens op speelkaarten linkt aan bijbel en kerkboek. Vervolgens werd er met elkaar gezongen en in groepjes gediscussieerd over de betekenis van enkele door de jongeren verzamelde symbolen die ook her en der in de kerk waren opgehangen. De kinderen verwerkten symbolen in een knutsel. Daarna werd gekeken naar een filmpje over hedendaagse symbolen en werden de symbolen waarover gediscussieerd was besproken. Niet allen de betekenis van de symbolen maar ook de (emotionele) waarde die mensen er aan hechten kwam naar voren, waarbij er soms een traantje werd weggepinkt. Aardig was het om te zien dat de Maranathakerk vol staat met het Keltische kruizen, niemand weet waarom en dat sommige mensen ook de betekenis van dit symbool niet kenden. En waarschijnlijk hebben ook weinig kerkgangers het, in een nis verborgen, symbool van een pelikaan gezien.

Na afloop kreeg men een blaadje met de betekenis van de besproken symbolen mee naar huis. Al met al was het een leerzame dienst.

Bekijk hier nog enkele foto's.


 

 

Succesvolle Jeugddienst

De dienst voor jong en oud op zondag 7 juni 2015 in de Bergkerk was zeer de moeite waard.

Het thema van de dienst was: VRAGEN STAAT VRIJ. WEET U HET ANTWOORD?
Begonnen werd met Bijbelteksten waarin ‘gevraagd’ wordt. In de bijbel worden ook veel vragen gesteld. Niet altijd krijg je het antwoord dat je wil horen. In het afgelopen jaar zijn de jongeren van Rondje Zondag bezig geweest met vragen, met behulp van dit boekje: 10 eerlijke vragen over geloof.
Zes van deze vragen legden ze voor aan iedereen in de kerk, want ze zijn nieuwsgierig naar het antwoord en mening. De kerkzaal was veranderd van rijen naar zitjes met tafels en stoelen. Onder het genot van koffie, thee, limonade, koekjes en snoepjes gingen alle aanwezigen zo in groepjes met elkaar het gesprek aan. Dat was eens wat anders dan een preek! Na elke drie vragen hoorden we vele meningen en antwoorden. Ook het antwoord van de jongeren kreeg u te horen na elke vraag.
In de dienst hoorden we ook zes liederen van het YMCA gospel choir, erg mooi.
Het was een geslaagde bijeenkomst!
Bekijk hier de rest van de foto's. Klik hieronder om de film te bekijken.


 

 

 


 

 

 

 

Breek de muur af !

Dat was het thema van de dienst voor jong en oud op zondag 9 november 2014. In het kader van 25 jarig jubileum Val van de Berlijnse muur, werd in de lezingen en preek aandacht besteed daaraan en aan de val van de muur rond Jericho. De jongeren van Rondje Zondag hadden voor in de kerk een muur gemaakt en daar moesten de gemeenteleden gele papiertjes plakken, waarop zij nare dingen hadden geschreven. Ook de prettige dingen werden opgeschreven; op roze papiertjes, die kregen een plekje aan een rood koord. Na met de kinderen 7 maal rond de muur te hebben gelopen stortte de muur, onder trompetgeschal, in elkaar. Na afloop werden plantjes "Roos van Jericho" verkocht voor een goed doel van kerk in actie. Bekijk hier nog meer foto's.


 

 

Zondag 6 oktober 2013
Startzondag in de Maranathakerk. Voor de dienst werden door kinderen en jongeren hartjes uitgedeeld waarop iedereen een hartenkreet of hartenwens kon schrijven. De hartjes werden ook weer opgehaald en geplakt op de muur zodat iedereen tijdens het koffiedrinken de veelheid aan ideeën kon lezen.
Daarna werden de kinderen en jongeren door ds. Olivier weggezonden met de rode draad van Ariadne, het rood van de Geest. Zo kun altijd de weg terug vinden.
De kinderen en jongeren deden met z’n allen een ganzenbordspel met allerlei vragen over kerk en Bijbel. Dat ging erg leuk en er werd fanatiek gespeeld. De kleinste deelnemer vond het erg leuk om met de dobbelsteen te gooien!

Bekijk hier de rest van de foto's.


 

 

Talentenactie 2013
De talentendienst op 12 mei in de Bethelkapel was zeer geslaagd. De dienst verzorgd door de jongeren van Brugkerk en Rondje Zondag was de afsluiting van de talentenactie, die al een paar weken eerder begon. Na een oproep in de dienst van 7 april om talenten aan te bieden, zijn er talentenkrantjes uitgedeeld in de weken daarop. Iedereen kon  ‘gebruik maken’ van een talent en door ervoor te betalen geld inzamelen voor twee goede doelen: “Steun een grootje” en stichting Leergeld.  In de loop van de weken zijn de talenten van mensen uit de kerk vast gelegd  op foto en film.  Zo zijn er tuinen schoon gespoten en gesnoeid, een hightea geweest, taarten gemaakt en  bij kinderen opgepast. Deze beelden waren een onderdeel van de dienst. Na de dienst was er een markt in kerk en zijn er ook allemaal leuke dingen verkocht, die mensen hadden gemaakt met hun talent. Zoals schilderijen, kettingen, beeldjes, boeken, cake en bloemstukjes. Al het geld dat verdiend is met de talenten buiten de kerk en bij de markt in de kerk ging naar de twee goede doelen. Er is veel geld opgebracht en dat betekent dat alles bij elkaar een zeer geslaagde actie was! De totale opbrengt was € 1522,40 !

Bekijk hier enkele foto's van deze dienst. Bekijk ook de foto's van de verschillende talenten.

Nelleke en Marieke lichten het thema toe.

Er waren veel jongeren in de Bethelkapel.

Na de dienst werd nog meer geld verzameld voor de twee goede doelen.

Nelleke en Marinus van Kooij ontvingen het zilveren draaginsigne van de PKN.


 

 

 

Our church has got talent

Geïnspireerd door het verhaal van de werken van barmhartigheid en de gelijkenis van de talenten uit Mattheus nodigen wij, Rondje Zondag en Brugkerk, u uit om in de komende weken uw en onze talenten in te zetten en te verveelvoudigen voor kinderen, jongeren en ouderen in Nederland en Afrika.

 

Met deze kaart/flyer, ontvangt u een symbolisch bedrag. Wij dagen u uit om dat bedrag in te zetten zodat het kan groeien ten gunste van mensen, jong en oud, die het hard nodig hebben. Heeft u een kaart met 1 cent oftewel 1 talent, dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat u doet zoals de man uit het verhaal over de talenten: we hebben er toch van geleerd!

Wij vragen u om een zelfgekozen dienst (talent!) tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. Dit kunt u invullen op de strook onder aan deze flyer. Dit kan ook  via het e-mailadres, telefonisch of door de strook in de brievenbus te gooien.

 

Volgende week verschijnen de aangeboden diensten in een krantje, waarna belangstellenden contact op kunnen nemen. Samen bepaalt u de waarde van het aangeboden talent. We vragen u aan ons te melden wanneer er een match is. Dan kunnen we hier foto’s van maken of een stukje filmen. Dit laten we zien in de afsluitende dienst voor jong en oud op 12 mei in de Bethelkapel.

 

Het bedrag dat hieruit groeit komt ten goede aan de volgende goede doelen:

-Stichting Leergeld, voor kinderen dichtbij, die materieel niet mee kunnen met de omgeving en zo hun talenten niet goed kunnen gebruiken. Het kan simpel gaan om een fiets om op naar school te gaan.   en
-Steun een Grootje, voor grootouders in Tanzania, Afrika die bijvoorbeeld de zorg voor hun kleinkinderen, waarvan de ouders zijn overleden aan aids, op zich hebben genomen. Dit is een kleinschalig project opgezet door Nederlanders en aan ons geintroduceerd door Mirjam, Axels vrouw. Een project voor jong en oud!!

 

Wekelijks houden we de stand van zaken bij in alle drie de kerken. Dit doen we door een reuzenpuzzel te maken, elke kerk één.  Per verzilverd talent leggen we een puzzelstukje op zijn plaats. Dit gaan we dus wekelijks bijhouden. Het opgehaalde/verdiende geld kunt u meenemen of storten op de ING nummer 6729640 t.n.v. Penn. v.h. Jeugdwerk Den Haag West o.v.v. talenten.

 

Bij de afsluiting op zondag 12 mei dus, tijdens de dienst voor jong en oud in de Bethelkapel, wordt de opbrengst geteld en worden de puzzels naast elkaar gelegd. U begrijpt de puzzels moeten wel afgemaakt  worden!
Verder is er na afloop van de dienst een talentenmarkt waar u zelfgemaakte waren kunt kopen en verkopen. Aanmelden voor de markt kan ook op het strookje of per mail.
We rekenen op u om van deze talentenactie een succes te maken.

 

 

Actie schoenmaatje

Vanaf de kinderdienst op 4 november tot en met 11 december werden in het kader van help de ander door verschillende gemeenteleden tientallen schoenendozen met speelgoed, schrijfgerei, knuffels e.d. gevuld en mooi verpakt. Het resultaat mocht er zijn! Op 12 december werden door Fee, Jesse, Kirsten en Nelleke 53 gevulde schoenendozen naar Zevenhuizen gebracht. Daar mochten ze kijken hoe de schoenendozen gecontroleerd werden en in grotere dozen verpakt voor verzending naar de kinderen in arme landen.

Bekijk hier enkele foto's.

 

 

 

Heiligen en helden

Dat was het thema van de kinderdienst die op zondag 4 november in de Bethelkapel werd gehouden.

Het ging onder andere over Mega Mindy en over Sint Maarten; over Superman en over Elia. 

Bekijk hier enkele foto's.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging:

 

 

 

 

 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat

Dat was het thema van de kinderdienst op zondag 22 april 2012 in de Bethelkapel.

Klik hieronder om de dienst te bekijken. Klik hier voor enkele fotos.

 

Bijzonder was dat een groepje kinderen uit de Laakkapel te gast was. Omdat hun kerk binnenkort sluit maken zij een rondgang langs verschillende kerken om te zien hoe het er toegaat. Eén van die kinderen, Nick, schreef over deze dienst het volgende verslag. Maick maakte onderstaande foto's.

 

Op een mooie ochtend, gingen de gemaskerde vijf naar de kerk Bethelkapel. Het was in een smal straatje. In plaats dat de dominee naar voren ging, ging er een kind dat daar vaak kwam naar voren en opende de dienst. En je kreeg geen boekje maar een blad waar alles op stond en er stonden plaatjes in. En het ging over de dag van de aarde. In plaats dat één van de kinderen de kaars aanstak, deed de juf het. En de dominee had een Duits accent. Het Bijbelstuk werd gespeeld door 8 kinderen en er waren 4 appelbomen,  de baas en de knecht en 2 hulpjes. 1 boom wou geen appels geven dus wou de baas de boom om hakken en het hulpje zei geef me een maand en dan heeft de boom appels en anders mag u de boom omhakken en een maand later waren er appels aan de boom en ze leefden nog lang en gelukkig. En er was een meisje Mercy uit Kenia en die wou naar school gaan en had geen geld en toen gingen de kinderen in de kerk plantjes verkopen en een plantje kostte twee euro met een geverfde pot erbij. En daarbij werd er het bedrag opgehaald van €272,40 euro en verder was er €200,00 opgehaald door de collecte waar van ze twee jaar van naar school kan. En er waren leuke liedjes en aan het eind was er een Engels lied. En het was een korte dienst van drie kwartier. En de dienst is afgelopen en er was koekjes, thee en koffie en even later moesten Maick, Sytske en Nick rennen om nog een koekje te pakken. En er is een leuke speeltuin. En ik keur het goed en het is een leuke kerk om daar naar toe te gaan.


 

 

 

De uitnodiging.

 

 

Voorbereiding kinderdienst

De kinderen van de kinderkerk in de Bethelkapel en kindenevendienst in de Bergkerk zijn druk met het opkweken van plantjes en versieren van potten. 

Deze zullen tijdens de kinderdienst op zondag 22 april verkocht worden. De opbrengst is voor Mercy in Kenia. Ze kan dan weer een jaar naar school.

 


 

 

 

 

 

Wat is normaal dan?

Dat is was het thema van de dienst voor jong en oud die gehouden werd op zondag 6 november 2011 in de Bergkerk.

Klik op de filmpjes hieronder om de kerkdienst te bekijken en het optreden van gospelkoor Reflection.

Bekijk hier de rest van de foto's. Lees hieronder de positieve recentie die Marian Montie schreef.

De kerkdienst met ingekort gemeente- en koorzang

Het optreden van gospelkoor Reflection


 

Gospelkoor reflection

Discussie over de tien geboden door ouderen . . .

. . . en jongeren

De uitnodiging


 

 

Zondag 6 november was er weer een jeugddienst georganiseerd door Rondje Zondag. De jongeren hebben langzamerhand een reputatie opgebouwd met eerdere, bijzondere diensten ('Hotel Plexat' en 'God is niet te koop!'). Onwillekeurig zijn de verwachtingen dan toch wel hoog gespannen. Nou, ze maakten hun reputatie meer dan waar…..
Een dienst waarin de 10 geboden centraal stonden. De jongeren beeldden de geboden in korte toneelstukjes zeer helder uit: 'Gepraat in de kerk?', 'Dumpen dat doekje?' en 'Bonje bij de buren?'
In de kerkzaal waren 10 tafels neergezet met per tafel een groot vel papier met daarop één gebod en stiften. Per tafel ging een groepje kerkgangers met elkaar in gesprek over dat gebod en schreef daarover hun gedachten/ideeën op a.h.v. wat opdrachten die op papier stonden.
Yannick van Rondje Zondag noemde vervolgens steeds een gebod op, maar dan in moderne bewoordingen. Als kerkgangers het gebod herkenden als het gebod waar zij mee bezig waren geweest, kwam Kirsten Steenks met de microfoon langs om één van hen het woord te geven. Op die manier kwamen er vele bijzondere gedachten en ideeën over de geboden naar voren. O.a. een moeder die verwoordde wat haar dochter had opgeschreven: bij haar in de klas van de basisschool is afgesproken dat er niet gevloekt mag worden.
Nadat op die manier alle geboden aan bod waren geweest, vroeg ds Axel Wicke of iemand n.a.v. deze 10 geboden wellicht nog een 11e of 12e gebod eraan toe te voegen had. Een kerkganger zei: 'Wat tegenwoordig steeds vaker gebeurt is dat we elkaar ook doden met woorden. Laten we daar voorzichtig mee zijn!'
Gospelkoor 'Reflection' uit Krimpen a/d IJssel verzorgde op geweldig mooie wijze de muzikale omslijsting van de dienst met 'Come let us sing', 'Above all', 'U bent heilig', 'This is my desire', 'Vrede van God' en tot slot 'Love shine a light'.

De liturgie van deze dienst werd besloten met de 10 geboden van de Indianen:
1. De aarde is onze moeder, zorg goed voor haar.
2. Koester al je relaties.
3. Open je hart en ziel voor de grote geest.
4. Alle leven is waardevol en kwetsbaar, behandel deze met respect.
5. Neem van de aarde wat nodig is en niet meer.
6. Doe wat nodig is voor het goede van alles.
7. Dank de grote geest voor elke nieuwe dag.
8. Spreek de waarheid, wees goed voor anderen.
9. Volg de ritmes van de natuur, sta op en rust met de zon.
10. Geniet van je reis op aarde, maar laat geen sporen achter.

Het collectedoel van deze dienst was 'Defence for Children' (www.defenceforchildren.nl) die opkomt voor Palestijnse kinderen in gevangenschap. Er werd een aangrijpende, veelzeggende fotoreportage vertoond. Heel jonge kinderen lopen al heel snel het risico om opgepakt te worden en gevangen gezet worden voor vaak kwajongensstreken, géén ernstige vergrijpen; dat kan al gebeuren als ze op weg zijn naar school.

Complimenten aan de jongeren van Rondje Zondag die weer een geweldige prestatie hebben neergezet met deze dienst!

Marian Montie

 

 

Zoekgeraakte lammetjes

Zondag 22 mei 2011 was er in de Bethelkapel een kinderdienst. Het thema was "Hoera gevonden!

Bekijk hier de rest van de foto's.

 

Feest als teruggevonden is wat je kwijt was.

De uitnodiging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

God is niet te koop

Dat was het thema van de dienst voor jong en oud die gehouden werd op zondag 31 oktober 2010 in de Bethelkapel. Maarten Luther stond centraal en kwam zelf nog even langs. De jongeren van Rondje Zondag verleenden hun medewerking aan deze dienst.

Bij aanvang van de dienst was de Bethelkapel somber en donker en klonk er naargeestige muziek. Dit om de sfeer van voor de reformatie op te roepen. Na het positieve zingen werd het licht en kwam Luther binnen. Vanuit de gemeente werden wensen tot verandering verzameld en op een plank gespijkerd. Dit verwees naar de 95 stellingen die Luther op de kerkdeur had gespijkerd.

De dienst werd afgesloten met een "afterparty". Met taart, bowl, chips en een drankje werd deze dag van de reformatie gevierd.

Bekijk hier de foto's die Dejan maakte.

De dienst is ook gefimd; bekijk 'm hieronder.

De film

Wycher, Axel en Marieke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitnodiging

 

 

 

Wat is eigenlijk gewoon?

Dat was het thema van de speciale kerkdienst op 18 april waarin kinderen lieten zien hoe het is om gehandicapt te zijn.

Klik hieronder om de film te starten die de kinderen maakten en die tijdens de dienst werd vertoond.

 

Bekijk hier enkele foto's.

De organiserende kindernevendienst kinderen

De uitnodiging

 

 

Rolstoel in India gearriveerd

Zondag 1 november werd tijdens de jeugddienst in de Bergkerk aandacht besteed aan Baby Sarah's Home, een project in India, waar Hanneke Broekman een tijdje vrijwilligerswerk deed.

Naast de €1400,= mochten we voor dit goede doel ook een nieuwe rolstoel ontvangen. Anje Broekman regelde vervolgens dat de rolstoel met een andere Nederlandse vrijwilligster mee naar India ging. De rolstoel is inmiddels overhandigd aan Faritha, een meervoudig gehandicapt meisje.

Klik hier voor meer foto's.

 

Overhandiging van rolstoel door Camille aan Faritha.

Hanneke Broekman tijdens haar verblijf in Baby Sarah's Home

 

Dienst voor jong en oud met als thema "Dave en Babet".

Op zondag 1 november was er in de Bergkerk een bijzondere kerkdienst.

De jongeren van Rondje Zondag  verzorgden deze dienst en het werd weer een hele happening.

Bij ontvangst een lekker kopje koffie en limonade en in de kerkzaal tijdens de dienst soesjes en snoepjes op tafel.

Deze dienst is ook gefilmd. Bekijk de film hieronder. Hierin zit ook het door Rondje Zondag vertolkte bijbelverhaal.

Bekijk hier de rest van de foto's.

 

De verfilmde kerkdienst inclusief film "Dave en Babet"

Jarmo begeleidde Marline aan de vleugel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitnodiging

 

De jongeren van Rondje Zondag zijn al sinds juni bezig met een film.

Ze doen mee aan een filmwedstrijd van het Ned. Bijbelgenootschap.

Ze maken een korte film over een bijbelverhaal, gesitueerd in deze tijd.

De dienst gaat over dit verhaal en het gevolg ervan.

Het verhaal heet “Dave en Babet”. Nieuwsgierig wie dit zijn?
Een dienst met Rondje Zondag is altijd bijzonder, dus mis het niet!

 

 

 

 


Kerkdienst "Elk kind is er één".

Op zondag 15 maart 2009 vond in de Bethelkapel een kerkdienst voor jong en oud plaats over straatkinderen.

De dienst was voorbereid door de kindernevendiensten van de Bergkerk en Bethelkapel.

Kinderkoor “Young Voices” zong enkele liederen.
Er kwam ook een meneer vertellen over El Ninos, een project waarbij straatkinderen in Peru opgevangen worden.

Hieronder kun je de film bekijken. Bekijk hier  enkele foto´s die Nelleke maakte.

 

Film dienst 15 maart 2009 in flashvideo

Vol aandacht voor de overdenking van de dominee.


 

 

 

 

 

Kerkdienst voor jong en oud: "Dagen die je niet vergeet"


Zondag 9 november, 10:00 uur in de Bethelkapel.

In deze dienst voor jong en oud werd stil gestaan bij bijzondere dagen. Uiteraard leverden de jongeren van Rondje Zondag op hun speciale wijze hun medewerking aan deze dienst. 

Bekijk hier enkele foto´s en klik op onderstaand flashplayer om de kerkdienst te bekijken.

 

 

De kerkdienst op 9 november in de Bethelkapel


 

De Uitnodiging:

Dagen die je niet vergeet
 
De val van de muur
en van de twee torens
 
De moord op Fortuyn en op Van Gogh
De tsunami, Katrina en de dood van Heath Ledger
 
die eerste keer dat jij naar me keek,
die enorme beer die ik op mijn 5e verjaardag kreeg,

 

oma die er opeens niet meer was,
die zoen van jou die zoveel meer was dan... gewoon een zoen,
 
Af en toe flitst zo'n dag door mij heen,
om te herinneren, te glimlachen en te bedenken
dat dagen die je niet vergeet, maken wie je bent


 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst "Thuis is meer dan een huis"

Zondag 13 april 2008 troffen de kerkgangers van de Bergkerk hun kerk anders dan anders. Gastvrij werd men ontvangen met een kopje koffie en een koekje door de jongeren van “Rondje Zondag”.  De anders zo starre opstelling van stoelen stond nu geschikt rond tafeltjes.

Niet alleen met de liturgie, maar ook met een kopje koffie of thee of limonade. De kerkzaal zag er heel gezellig uit: tafels met stoelen eromheen, vaasje bloemen, koekjes en snoepjes. Welkom!
De dienst ging over thuis. De jongeren lieten in 3 toneelstukjes zien hoe verschillend een thuis kan zijn. Waar voel je je thuis? Ook in de kerk: het huis van God?
Inge (van de 16+ ZooZ) vertelde over het kindertehuis in Afrika waar ze als vrijwilliger heeft gewerkt en weer gaat werken deze zomer. Aan achtergelaten kinderen wordt een thuis gegeven. De collecte hiervoor heeft  € 1141, =  opgebracht. Inge zal ons op de hoogte houden van de besteding het geld, zoals de verbouwing van de keuken van het tehuis.

Bekijk  hieronder de film. De foto´s kun je hier bekijken.

 

Gezelligheid in de huiskamer van familie Bijstand


Film Thuis-Bergkerk 13 april 2008 (formaat flv, afmeting 320x240, framerate 25, bitrate 768)

Voor het bekijken van de film heb je een breedbandverbinding en een flashvideospeler nodig. Niet op je computer? Download ´m dan hier.

 

 

 

UITNODIGING 13 april 2008

De jongeren van Rondje Zondag nodigen u uit voor een bijzondere dienst in de Bergkerk om 10.00 uur op 13 april. De Bethelkapel is dan dicht.
Het thema is  “Thuis is meer dan een huis!”
Het wordt weer zeer speciaal, zoals u van deze groep gewend bent.
Er wordt gecollecteerd voor een project in Afrika, waar Inge, lid van de ZooZ, heeft gewerkt en deze zomer weer naar toe gaat. Het is een weeshuis waar achtergelaten kinderen met aids worden opgevangen. Zij komt er iets over vertellen.
Een dienst die jij/u dus niet mag missen.

 

 

Kerstfeest 2007

Kerstspel in de Bethelkapel. Lees hier verder.

 

22 april 2007 Kleur in de Bethelkapel

Tijdens deze dienst is er gefilmd. Bekijk de film hier.

 


 

 

JEUGDDIENSTEN IN 2006

26 maart Slotdienst in de Bergkerk

De actie van het jeugddiakonaat werd afgesloten met een door jongeren georganiseerde kerkdienst in de Bergkerk.

Het verhaal van de verloren dochter werd afgespeeld. Bekijk de film.

Natuurlijk ontbraken de mime-clowns niet. Bekijk ook die film.

 


 

Bekijk hier de rest van de foto's.

 

24 maart Diner in Bergkerk

Geen kerkdienst maar een heus driegangendiner in de grote zaal van de Bergkerk. Jongeren van de ZooZ kookten en serveerden daar de gemeenteleden die kwamen eten in het kader van de jeugddiakonaatactie.

Bekijk hier de foto's die Marieke maakte.

 

12 maart 2006 Startdienst Acties Jeugddiakonaat 2006

Bekijk hier de film die tijdens de dienst op 12 maart werd vertoond.

 

Bekijk hier de foto's.

 

 

Maand van het Jeugddiakonaat 2005 “VRIJHEID”

Dit jaar begon de maand met een kerkdienst op 3 april in de Bethelkapel.

Er stond een vrijheidsboom die door veel gemeenteleden van, met geld gevulde, bladeren werd voorzien. De door jongeren gemaakte film over vrijheid maakte veel indruk.

In dit kader bezocht de 12+ groep de reizende tentoonstelling “De Vredesfabriek” op zondag 20 maart.

Zondag 10 april gingen zo’n 40 gemeenteleden,  jong en oud, met een touringcar naar het Anne Frankhuis.

Zondag 17 april verscheen het eerste Vrijheidsnieuws met achtergrondinformatie over Moldavië,  Pax Kinderhulp en het programma voor zondag 24 april.

Woensdag 20 april maakten kinderen op de kindermiddag kunstwerken voor het goede doel.

 

Zondag 24 april

vond de sluiting van de maand plaats in de Bergkerk. Workshops, veiling en rad van avontuur brachten veel geld op. Martijn van Pax Kinderhulp vertelde in de kerkdienst over het project in Moldavië. Naast een mimespel over vrijheid, was er aandacht voor bekenden, die gevallen zijn tijdens de oorlog.

Uiteindelijk is er ruim € 2600,= bijeengebracht voor het vakantieproject.

 

 

Bekijk hier de foto's van de afsluiting op 24 april in de Bergkerk

 

 

 

 

Zondag 3 april: jeugddienst in de Bethelkapel: VRIJHEID

Het was vroeg opstaan voor de 10 jongeren uit de Bethelkapel en Bergkerk. Om 8.30 uur moest er verzameld worden in de Bethelkapel. Het draaiboek voor de jeugddienst moest doorgenomen worden voor dat er kerkgangers binnen kwamen. Een groot projectiescherm, beamer, dvd speler, boxen en slingers werden in de kerkzaal neergezet en opgehangen.

 

Vrijheid was het thema. Het werd door de jongeren treffend in beeld gebracht met een aantal zelfgemaakte korte filmpjes over: vrijheid en oorlog, vrijheid van wel of niet zelf mogen kiezen, vrijheid van gaan en staan waar je wilt en vrijheid vieren door vakantie te houden. Daaromheen bijpassende bijbel- en andere teksten (door de jongeren gelezen) en liederen. Ook stond er zelfgemaakte vrijheidsboom, die nog kaal was.  Tevens werd het startsein gegeven aan een inzamelingsaktie voor een vakantie voor kinderen in Moldavië. In de kale boom kwamen vogels en enveloppe bladeren gevuld met een bijdrage voor het project van Pax Kinderhulp in Moldavië. De opbrengst van deze zondag was al meer dan € 500,=. Geweldig!

U kunt uw bijdrage uiteraard ook storten op gironr. 6729640, t.n.v. penningm. V/h Jeugdwerk Den Haag West, onder vermelding van Moldavië.

Het werd zo een indrukwekkende en totaal andere dienst dan gebruikelijk. Maar er komt nog meer. De komende weken zal er in de kerk steeds aandacht aan worden besteed.  Op zondag 24 april is er in de Bergkerk een afsluitende dienst, met daaraan voorafgaand een Vrijmarkt met veiling, rad van avontuur, workshops (van uw hobby), koffie met zelf gemaakte koek en cake, lunchhapjes en nog veel meer. De opbrengst komt ten goede aan de kinderen in het armste land van Europa: Moldavië. Zo willen we met onze vrije tijd een bijdrage leveren aan een paar weken vakantievrijheid voor hen.

De jongeren uit onze kerken gaan er voor! U doet toch mee?

Namens het Jeugddiakonaatteam, Nelleke van Kooij-Tanja

 

<<<< Bekijk hier de foto's en de film.

 

 

 

 

JEUGDDIENSTEN IN 2005

April 2005: twee jeugddiensten en een aktie voor Pax Kinderhulp.

Wij gaan er weer voor! Net als vorig jaar.

In de maand april willen de jongeren van de Bethelkapel en de Bergkerk in twee jeugddiensten, op 3 april en 24 april  met u als gemeenten laten zien dat de kerk hen niet onverschillig laat. Ze gaan echter wel op hun eigen manier de diensten invullen. Met als thema "vrij zijn" zullen ze op hun geheel eigen wijze  vorm geven hieraan en daarbij ook uw medewerking vragen om de aktie voor PaxKinderhulp tot een succes te maken.

 

Wat gaan we doen?

Zondag 3 april is de startdienst in de Bethelkapel, dat betekent dat de Bergkerk dan dicht is. Zo kunnen we als één wijkgemeente deze maand beleven. De dienst ter afsluiting zal plaats vinden in de Bergkerk op 24 april. Dan is dus de Bethelkapel dicht. We hopen wel in beide kerkgebouwen op beide zondagen u en jou te zien.

 

Als  je denkt aan"vrij zijn" kun je daar veel kanten mee op. Natuurlijk  60 jaar bevrijding!, geen school, doen wat je zelf wilt en ook met vakantie gaan.

In je vrije tijd heb je tijd voor hobby's  en kan je zelf kiezen wat je gaat doen. Aan al deze punten dachten de tieners in een 12+ bijeenkomst en daar gaan we maand april dan ook mee bezig zijn.

 

Pax Kinderhulp verzorgt vakanties voor kansarme kinderen uit landen waar oorlog is, armoede en geweld, zoals Bosnië, Oekraïne, Noord Ierland en Wit Rusland. Vakanties in eigen land of  in een ander land zoals Nederland. En dat kost uiteraard geld, iets wat de gezinnen van deze kinderen niet hebben. Om Pax Kinderhulp financieel te steunen willen uw en jouw hulp in roepen. Doe iets met je hobby. Want op zondag  24 april zal er een veiling zijn, zal er een rad van avotuur draaien en zal er een hobbymarkt zijn. Tevens kunt u koffie drinken met iets erbij en zijn er lunchhapjes te koop. Allemaal voor het goede doel.

Hoe het precies gaat worden, wordt zondag 3 april uit de doeken gedaan.

 

Verder willen we, vanwege 60 jaar bevrijding met elkaar een bezoek brengen aan het Anne Frank huis in Amsterdam. Voor kinderen vanaf 9 jaar en iedereen die mee wil. We gaan met een touringcar op zondag 10 april. Opgeven kan bij Ds. Tineke Veldhuizen (tel 3238575) of Nelleke van Kooij (tel. 3630472).

Meer informatie krijgt u van ons op zondag 3 april en via de Vijfklank en Wijkgroeten.

 

 

 

JEUGDDIENSTEN IN 2004

 

Talentenactie in alle opzichten geslaagd!

In de Bergkerk was op 18 april de slotdienst van de talentenactie. Na urenlang tellen concludeerde penningmeester Marinus van Kooij dat er een record-opbrengst is binnengehaald.  

De Talentenactie die op 28 maart  in de jeugddienst van start ging,  is een zeer groot succes geworden. Tientallen gemeentenleden zetten wekenlang hun talenten in voor het goede doel.

Kilo’s zelfgebakken koekjes en cakes, tientallen zelfgemaakte kaarten, bloemstukjes, schilderijtjes, foto’s  en honderden stekjes zijn verkocht. Daarnaast hebben diverse kinderen en volwassenen klussen gedaan zoals schoonmaken, bomen omzagen, een sportwedstrijd organiseren of een maaltijd bereiden.

Het doel was om 950 euro in te zamelen zodat een groep ex-kindsoldaten in Sierra Leone een volledig  therapieprogramma zou kunnen volgen.

Recordopbrengst!                                                                             

Door de enorm grote respons  en inzet van veel mensen is

de uiteindelijke opbrengst veel hoger uitgevallen dan het streefbedrag. In totaal is er 3210 euro verdiend. Het

gehele bedrag komt uiteraard ten goede aan het goede

doel Peacelinks. Het geld wordt gebruikt voor  creatieve therapietrainingen, daarvoor benodigde muziekinstrumenten en

het organiseren van een vredesdag.

Saamhorigheid

Naast het extreem hoge geldbedrag dat de kerken binnenhaalden, heeft deze actie nog veel meer opgeleverd. “Een gevoel van saamhorigheid, samen ergens voor gaan, dat is het” meldt een van de gemeenteleden. Dit gevoel herkennen velen. De actie bracht jong en oud in contact met hun talent en met elkaar. 

BEDANKT

Wij willen iedereen die zich heeft ingezet met zijn of haar talent nogmaals bedanken. Dankzij jouw inzet, is deze actie een groot succes geworden! Uiteraard ook een bedankje voor alle gulle afnemers. Dank voor het enthousiast afnemen van alle talenten

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 


 


Je bent hier: Home-Jeugddiensten-Jeugddienst Be-Ma

Vorige bladzijde: Kerstfeesten Volgende bladzijde: Jeugddienst Va-Ju

Sub onderwerp: Recentste Foto's Foto's 2003 - heden Actie schoenmaatje AnneFrankhuis Afscheid Tineke Theaterstuk De Ander